Hydroizolacja


Izolacja przeciw wnikaniu wilgoci    Dariusz Danilewicz tel. 575 692 722


Prawidłowa izolacja fundamentow i ścian .
Aby pomieszczenie było prawidłowo zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci , trzeba wykonać izolacje fundamentów i ścian do wysokości gruntu .
Wykonanie tylko izolacji pionowej lub tylko poziomej , nie zabezpieczy nam prawidłowo pomieszczenia przed wilgocią.
Każdy budynek powinien mieć prawidłowo wykonaną izolację fundamentów. To zabezpieczy nam budynek przed wnikaniem wody i wilgoci w ściany ,
co w póżniejszym procesie może spowodować powstawanie grzybów i pleśni . O czym należy pamiętać, jeśli w planie jest podsypywanie ziemi.
Izolację trzeba wykonać na wszystkich ścianach budynku - zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, również na fundamencie pod komin.
Jest to bardzo ważne, ponieważ izolacja fundamentów jedynie pod ściany zewnętrzne nie ochroni budynku przed wilgocią.
Izolacja będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zapewni się jej ciągłość, przez połączenie jej z izolacją podłogi na gruncie.

Przykład nr.1 Hydroizolacja Warszawa - Ursynów 2014
Izolacja w domu jednorodzinnym - wykonana w części piwnicznej garażu .